O nas


Działający od ponad dziesięciu lat SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy na dobre wpisał się w rynek usług medycznych w naszym mieście.

Z jego pomocy skorzystało już wielu mieszkańców Świnoujścia oraz osób z całego województwa Zachodniopomorskiego.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy funkcjonuje w budynku „Fregata” przy ulicy Żeromskiego. Warunki lokalowe placówki są dalekie od wymagań dla tego typu jednostek medycznych, niemniej jednak ta skromna infrastruktura jest w stanie przyjąć łącznie 34 pacjentów w salach dwu, trzy lub czteroosobowych. Pozostałe zaplecze w sposób zadowalający zabezpiecza funkcjonowanie placówki i potrzeby pacjentów.

Dużym walorem placówki jest dobre i w miarę nowoczesne wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji i pielęgnacji. Zakład jako jeden z wytypowanych przez Ministerstwo Zdrowia brał udział w programie restrukturyzacyjnym, między innymi w ramach tego programu dostarczono do Zakładu P-O sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. W ciągu ostatnich lat wymieniono również 100% bazy łóżkowej oraz sukcesywnie wyposażano placówkę w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Z uwagi na wielodyscyplinarny charakter opieki realizowanej w zakładzie ogromne znaczenie należy przypisać kadrze, która jest głównym źródłem i gwarantem powodzenia w realizacji zamierzonych celów.

Do wysokich zalet ZPO należy, także zaliczyć profesjonalizm personelu pielęgniarskiego, który posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz doskonałe przygotowanie teoretyczne zdobyte w ramach studiów, szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie opieki długoterminowej. Kadra zakładu posiada duże umiejętności w rozwiązywaniu problemów, komunikowaniu się z osobą starszą, przewlekle chorą, pielęgnacji chorego unieruchomionego z pożądanymi cechami osobowości: w zakresie sumienności, serdeczności.

Ze względu na specyfikę prowadzonych usług, personel Zakładu każdego pacjenta traktuje w sposób indywidualny, starając się zadowolić jego potrzeby nie tylko medyczne, ale również socjalne i społeczne. W placówce dąży się do stworzenia warunków zbliżonych do domu rodzinnego oraz zapewnienia pacjentom poczucia pełnego bezpieczeństwa.

Przetargi

Z ostatniej chwili